Andere sectoren

Omdat de hoeveelheid informatie binnen organisaties en bedrijven voortdurend toeneemt winnen documentbeheer en de automatisering van informatiestromen steeds meer aan belang.
Smartdoc zorgt voor een snellere verwerking van documenten, ongeacht de sector of de afdeling. Het aantal fouten vermindert drastisch en dankzij de gestructureerde gegevens dalen de kosten met minstens 25%.