Privacy- en Cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, onze klanten en andere stakeholders. Anrova Solutions draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een zorgvuldige wijze, in overeenstemming is met de voorwaarden van de Europese richtlijn inzake bescherming van de privacy.  

Waarom we gegevens nodig hebben

Anrova Solutions verwerkt persoonsgegevens van klanten, in het kader van de behandelovereenkomsten die wij met u sluiten, indien u bij ons een bestelling plaatst. Verder verwerken we IP adressen om er voor te zorgen dat we onze website goed functioneert en om deze te beschermen. 

Delen met anderen

Anrova Solutions deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Anrova Solutions een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Anrova Solutions is en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Anrova Solutions verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. 

Nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden

  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze websites
  • IP adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Website bezoekers

  • Gegevens over uw activiteiten op onze websites
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Hoe lang we gegevens bewaren

Anrova Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over Solutions. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken door een mail te sturen aan info@anrovasolutions.com 

Cookies en soortgelijke technieken:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend. 

Functionele en analytische cookies

Anrova Solutions gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@anrovasolutions.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Anrova Solutions zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te Brussel, te bereiken via commission@privacycommission.be.

Beveiliging

Anrova Solutions neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Laatste versie: 1 juli 2021.